Inflation: Hvor går pengene hen?

Skat på overnormale profitter blev 1. behandlet i Folketingssalen i ugen før påske. Man kan læse debatten her og bl.a. læse Pelle Dragsteds og Trine Machs indlæg i debatten: L 69 – 2022-23 (2. samling) (1. behandling): Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag. / Folketinget (ft.dk)

og svaret af 14. marts fra skatteminister Jeppe Bruus på Trine Pertou Machs spørgsmål:

SAU Almdel endeligt svar på spørgsmål 81 SAU alm del svar på spm 81docx (ft.dk)

” På den baggrund skønnes det med stor usikkerhed, at ovenstående solidaritetsbidrag vil medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 20 mia. kr., hvilket svarer til ca. 17 mia. kr. efter tilbageløb. Da indkomståret 2022 er afsluttet, og da der alene er tale om en midlertidig særskat, lægges der i beregningen til grund, at solidaritetsbidraget ikke vil give anledning til adfærdsændringer blandt de berørte selskaber”

Resultatet blev et andet, da folketinget valgte, at solidaritetsbidraget pålægges i indkomståret 2023.
Se:
https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l69/index.htm

Inflationen medfører faldende reallønnen og stigende superprofitter

Inflation er politisk.

Hør folketingskandidat Pelle Dragsted fortæller om Inflationens årsager og dens vindere og tabere samt hans bud på svar og løsninger

Faldende realløn er politisk.

Hør folketingskandidat og murer Louis Jacobsen fortælle om de seneste års kamp for reallønnen.

Læs Enhedslistens udspil: Sammen gennem inflationen Her