Planøkonomi og markedskræfter

KRISER I MARKEDSØKONOMIEN OG PLANØKONOMISKE TILTAG SOM LØSNINGER

Politisk Økonomisk Udvalg afholdt seminaret den 22.1.2020 fra 10.30-15. Alle var velkomne.

Oplæggene kan ses her:

Aktuelle planøkonomiske løsninger og markedskræfterne. Forskellige opfattelser og bud
Ved Hans Aage, professor i nationaløkonomi, dr.polit., RUC.
Læs oplægget her, og se præsentationen her
Læs mere her: Markedet: idol og syndebuk
Planøkonomiens kollaps – og andre myter om transitionen i Rusland og Østeuropa

En økologisk økonomi som indgang til plan- og markedsøkonomiske løsninger på problemer
med klimatisk, økologisk og social bæredygtighed
Ved Laura Horn, lektor i politisk økonomi, RUC

Brugen af planøkonomiske løsninger og markedskræfter i de store udviklings- og infrastrukturprojekter, som broerne og Lynetteholmen
Ved Per Henriksen, tidl. politisk rådgiver.
Præsentationen kan findes her

Fortællinger om planøkonomi og markedskræfter – hvordan vinder vores fortælling?
Ved Katarina Held, mag. art. i litteraturvidenskab, Enhedslistens Politiske Økonomiske Udvalg