Om udvalget

PØU producerer politik

Politisk Økonomisk Udvalg (PØU) er et åbent udvalg, der arbejder med at udvikle Enhedslistens økonomiske politik inden for rammerne af principprogrammet, delprogrammer og vedtagelser fra hovedbestyrelsen.

Vi producerer analyser, rapporter og politik-papirer. På bestilling holder udvalget oplæg for afdelinger, udvalg, hovedbestyrelsen eller andre interesserede.

Emnekredsen for udvalgets arbejde er blandt andet:
• Erhvervspolitisk delprogram
• Offentlig produktion i kommuner og regioner
• Bank- og kredit
• Transportsektor
• Landbrug
• Økonomiske modeller
• Skattepolitik

Organisering

Udvalget fastlægger på sit årlige landsmøde sin egen arbejdsplan. Ligeledes vælger landsmødet en kontaktperson og et koordinationsudvalg. For nuværende består koordinationsudvalget af 6 personer. Koordinationsudvalget forbereder udvalgsmøder og arbejdet i øvrigt.

Arbejdsform

PØU holder ordinære udvalgsmøder den første mandag i hver måned på landskontoret i Studiestræde. Derudover har udvalget sin egen mailliste, man kan tilmelde sig.
Mellem udvalgsmøderne arbejder forskellige arbejdsgrupper videre med de prioriteringer som er fastlagt i arbejdsplanen eller besluttet på et udvalgsmøde.

Vær med!

Vi opfordrer alle interesserede i at deltage i udvalgets arbejde. Kontaktoplysninger findes i menuen under kontakt.