Nordisk socialisme

Nordisk socialisme er titlen på en ny bog af Pelle Dragsted. Her argumenterer han for, at kimene til en ny demokratisk socia- lisme allerede findes i de nordiske velfærdssamfund og i vores erfaringer fra andelsbevægelsen, kooperationen og vores fællesejede offentlige sektor.

Han kritiserer på den ene side socialdemokraterne for at have opgivet at ændre ejendomsforholdene, og på den anden side venstrefløjen for at gøre socialismen til et utopisk og absolut projekt, som få tror på eller kan se sig selv i. Og han kommer med en række konkrete reformforslag, der vil gøre Danmark mere socialistisk og mindre kapitalistisk.”

Læs Per Bregengaards anmeldelse af bogen her

Lyt til oplæg og debat

De er fra arrangementerne i lokalafdelingerne i Ålborg, København N, Roskilde, København N og Hillerød fra den 16.-20. maj.

Pelle Dragsteds oplæg kan du se her

Holger K Nielsen, tidl. formand for SF, har en kommentar her

Per Clausen, byrådsmedlem Ø,  har en kommentar her

Finn Sørensen, tidl. folketingsmedlem Ø,  har en kommentar her 

Debat fra Nørrebro kan du se her