Økonomernes magt

Hvilken rolle har økonomer spillet i forvaltningen, og hvilken rolle spiller de?

Oplæg: Idehistoriker og ph.d. Ludvig Goldschmidt kommer med et bud på baggrund af sin afhandling.

Opponent: Økonom Jeppe Druedahl, Økonomisk Institut, Københavns Universitet