Kommuneøkonomi

Hermed inspiration til drøftelser af kommunernes økonomiske muligheder. Hvis du har input, fx eksempler, så kontakt os på   [email protected]

Et papir om Danmarks økonomi: Der er råd til mere velfærd for borgere, men nogle partier i Folketinget forhindrer det

Et papir om det politiske arbejde omkring den kommunale økonomi herunder service- og anlægsrammerne: Hvad må/kan der gøres?

Et papir om udlicitering – historien, undersøgelser af erfaringerne og de kommunale erfaringer:

Kommunernes dyre udlicitering

Et papir med tal om ældre og forhold, der er vigtige i debatten. Udarbejdet af SÆPU.

Viden om ældres forhold i kommunerne

Tidligere har udvalget stået for disse tekster om kommunal og regional produktion

Kommunal produktion, En håndbog om regler og muligheder

Note om regional produktion