Perspektiver på ulighedens mangfoldige sider og hvad kan vi gøre?

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 29/10/2022
10:00 - 16:00


Politisk Økonomisk Udvalg inviterer til et seminar i Kolding og over Zoom

Vi vil med udgangspunkt i eksempler drøfte, hvad man kan gøre for at formindske uligheden. Vi vil komme ind på:

Økonomisk ulighed, fx på boligmarkedet

Ulighed på arbejdsmarkedet – det prekære arbejdsmarked for akademikere som ufaglærte

Ulighed i politisk magt – virksomheders indflydelse på de politiske beslutninger – hvad med fagkundskab og borgere?

En rød tråd bliver: Kan vi formulere en velbegrundet overordnet lighedspolitik i arbejdet mod ulighedens mangfoldige sider?

Tilmelding:  [email protected]
Deltagerbetaling ved fysisk deltagelse er 75 kr. som går til forplejning.