Topskatte-rapport

Enhedslistens økonomiske sekretariat har lavet en rapport om det forskningsmæssige belæg for at topskattesænkninger giver mere velstand. Rapporten gennemhuller myterne om at sænket topskat skulle være selvfinansierende eller have nogen større effekt på folks villighed til at arbejde.