Rapporter

Kommunal Produktion - håndbog i regler og muligheder

Håndbog i hvilke regler der gælder for kommunernes erhvervsaktiviteter. Udgivelsen er fra 2014, og en arbejdsgruppe i PØU arbejder på at opdatere håndbogen. Læs mere her.

Emneord:

Baggrundsrapport - Omstilling af fødevareindustrien

PØU var i 2014 med til at producere baggrundsrapporten Omstilling af fødevareindustrien, der politisk fik en vis opmærksomhed, fordi flere af de politiske forslag i rapporten blev bragt i spil i den offentlige debat om lukningen af Danish Crown slagteriet på Bornholm. 
Læs baggrundsrapporten i sin helhed her.

Emneord: