Åbent udvalg

PØU producerer politik

Politisk Økonomisk Udvalg (PØU) er et åbent udvalg, der arbejder med at udvikle Enhedslistens økonomiske politik inden for rammerne af principprogrammet, delprogrammer og vedtagelser fra hovedbestyrelsen.

Vi producerer analyser, rapporter og politik-papirer. På bestilling holder udvalget oplæg for afdelinger, udvalg, hovedbestyrelsen eller andre interesserede.

Emneord: