Rapporter

Denne side samler alle de rapporter, som udvalget producerer. Rapporter er længere analystiske papirer, som samtidig rummer anbefalinger til politiske forandringer:  

  • Krisehæfter,
  • Omstillingspapirer 
  • Samfundsøkonomiske rapporter

 God læsning!