I Information d. 15. sept. 2008

Bragt i Information 15. sept. 2008

Demokratiske og bæredygtige virksomheder

Margit Kjeldgaard, medlem af Enhedslistens udvalg vedr. demokratisk og bæredygtig produktion

I kronikken den 12. september kommer Jacob Dahl Rendtorff (JDR) frem til at virksomhedernes sociale ansvar er både ulovligt, fører til socialisme og er udemokratisk. Alligevel mener han, at socialt ansvar ernødvendigt.

Professoren må da være fagligt skizofren.

I Enhedslisten er vi ikke bange for socialisme, blandt andet, fordi vi sætter et socialt ansvar over aktionærernes profit. Vi mener således, at pensionskasserne skal have lov til at investere i virksomheder, der har andre mål - bæredygtige og demokratiske - end størst muligt overskud. Det er dog pensionskassemedlemmernes penge, så hvorfor har Folketinget lavet en lov, der tilsidesætter medlemsdemokratiet? Væk med den.

Når JDF påstår, at socialt ansvar er udemokratisk, at “det er lederne og ikke medarbejderne, der skal bestemme, hvad der er ansvarligt i samfundet,” må han have meget ringe tillid til de ansatte. Det kommer vel an på en prøve om ikke medarbejderne foretrækker en åben, tolerant og ordentlig arbejdsplads, frem for at lukke sig om 120 procent effektive medarbejdere, der fokuserer på bundlinjen.

I Enhedslisten mener vi, at demokratiet også bør gælde inden for fabriksporten. Vi ønsker selvforvaltning mellem ligeværdige medarbejdere, der fastsætter produktionsprocessen og i dialog med forbrugerne bestemmer, hvad der skal produceres under hensyn til almenvellet.

 

Emneord: