25. marts, 2010, Folketidende Lolland

 Landbrug A/S – en ren dødssrute

Regeringen er på vej til at gennemføre århundredets mest vidtgående

landbrugsreform. Udenlandske investorer, banker, aktieselskaber

og  kapitalfonde skal have adgang til at opkøbe danske landbrugsjord.

Loven fjerner samtidig grænserne for svin og køer på den enkelte bedrift.

Bopælspligten afskaffes, selvejet står for skud. Reformen er logisk nok set fra et kortsigtet synspunkt. Landbruget er forgældet til langt op over skorstene og risikerer at rive en eller flere banker med i faldet. Løsenet er tilførsel af mere kapital ved at åbne for fremmede investorer. Venstre og landbrugsministeren sælger reformen ud fra devisen: Vi vil det hele. Vi er fleksible. Vi vil både mellemstore landbrug og landbrugsfabrikker, konventionelle afgrøder og økologi.

      Virkeligheden er en anden. Landbrugets gældsbyrde på 350 mia. vil automatisk fremme A/S kæmpefarme med masseproduktion af fødevarer til lavkvalitet, og slidsomme landmænd vil blive sat på gaden. Mere af det samme. En ren dødsrute.

      Aldrig har der været større behov for et alternativ, som letter tilværelsen for de gældstyngede landmænd, sikrer miljø og fremmer sunde lokale råvarer. En jordbrugsfond (finansieret af det offentlige og styret af landmændene selv og deres ansatte) skal tilbyde de gældstyngede landmænd at opkøbe deres jord og bortforpagte den på langtidskontrakter med jordbrugernes fulde dispositionsfrihed over jorden, men på en betingelse: At man et år efter forpagtningen påbegynder omlægning til en alsidig økologisk drift og udtager sårbare områder til naturpleje eller skovrejsning, gerne med mulighed for græsning.

 

Søren Kolstrup

Hybenvej 21

4930 Maribo

Enhedslisten

    

Emneord: