10. maj 2016. Information

Bragt i Information, 10. maj 2016.

Dansk handel med u-lande er imperialistisk
Per Bregengaard og Margit Kjeldgaard, medlemmer af Enhedslistens politisk-økonomiske udvalg

Frihandel anses normalt for at være godt for alle parter – men det gælder ikke, når Danmark handler med tredjeverdenslande. Det er nemlig ikke frihandel, når Danmark giver eksportstøtte til Arla, så afrikanske mælkebønder bliver udsat for unfair konkurrence. Det er heller ikke frihandel, når Danmark opkræver 12,5 procent told på import af tøj, men ingen told på råbomuld. Eksportstøtte og importtold på færdigvarer skaber beskæftigelse og indtjening i Danmark på bekostning af andre lande. Det er alt sammen åbenlyse forhindringer for fattige lande, der selv vil skabe beskæftigelse og forarbejde deres råvarer. Og det får os desværre til at tænke på kolonitiden. 

Enhedslistens Hovedbestyrelse har derfor netop vedtaget en række principper for handel, bæredygtighed og udvikling. Vi ønsker grundlæggende at begrænse handlen: Danmarks enorme import af sojabønner – som bliver brugt til svinefoder – fra tidligere regnskovsområder i Sydamerika må høre op. Og dansk eksport af slagtesvin bør ligeledes blive reduceret kraftigt – for eksempel ved hjælp af en kvote. Det er i det hele taget et godt bæredygtigt princip, at der skal være så kort vej fra produktionsstedet til forbrugerne som muligt.

Endelig mener vi også, at fattige lande skal have fri adgang til at eksportere deres varer til Danmark. Dog skal varerne pålægges en 'solidaritetstold', hvis løn– og arbejdsforholdene i landet ikke lever op til reglerne. Indtægterne fra solidaritetstolden skal så føres tilbage til fagbevægelsen eller en NGO, der arbejder i produktionslandet og er anerkendt af Folketinget.
Når Danmark køber tøj, elektronik og så videre i udlandet, skal der tages hensyn til mennesker og miljø hele vejen igennem leverandørkæden, og det skal være sikkert, at der bliver betalt skat i produktionslandet.

Danmark skal holde op med at presse på med eksport til fattige lande. Og den nuværende sammenblanding af eksport og udviklingsbistand må ophøre – den er et grimt udtryk for dansk egeninteresse og gammeldags imperialisme. Danmark er et af de rigeste lande i verden, og vi har mulighed for at bidrage til andre landes udvikling og handle med dem på fair vilkår. Det er nogle interesser, som Danmark kunne være bekendt.